I byggefagene i BAT har vi den opfattelse, at den mest almindelige måde at tilrettelægge løn- og arbejdsvilkår på i Danmark er at følge den mest udbredte overenskomst på et givent brancheområde. Det er grundlaget for den danske model og fremgår også af betingelserne i ILO-konvention 94.

Med en arbejdsklausul kan man stille krav til en leverandør om at følge de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i danske overenskomster. Et krav om at følge en overenskomst giver kun mening, hvis det gælder alle, som arbejder med en given opgave, og dermed omfatter såvel ansatte som entreprenører og underentreprenører. Dermed menes, at der skal være et kædeansvar, som sikrer, at hvis ansatte hos en underentreprenør bliver snydt for løn, feriepenge, pension mv., kan man henvende sig til hovedentreprenøren og få sine penge.

Arbejdsklausuler og kædeansvar er et forsvar mod underbydning af overenskomstens vilkår, og et af de vigtigste formål er den præventive effekt. Hensigten er at skille fårene fra bukkene, sådan at det er de gode virksomheder, der ønsker at følge danske løn- og arbejdsvilkår, sikre et sikkert arbejdsmiljø, uddanne vores unge, betale skat og følge lovgivningen, som får kontrakterne og løser opgaverne.

I BAT anbefaler vi, at arbejdsklausulen udvides med en arbejdsmiljøklausul, som skal sikre, at hele værdikæden lever op til arbejdsmiljølovens krav.

Brugen af arbejdsklausuler har taget fart de senere år, og følgende citat siger noget om, at arbejdsklausuler er kommet for at blive:

”Borgmestrene i de 4 største danske byer siger samstemmende, at indførelsen af arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægsudbud har givet sikkerhed for ordentlige løn- og arbejdsvilkår på de kommunale byggepladser. Entreprenører, som ikke har ordnede forhold, frasorteres nu i udbudsprocessen eller efterfølgende af hovedentreprenøren. Arbejdsklausulerne har altså den ønskede præventive effekt. Desuden er det blevet lettere for kommunerne som bygherre at løse de problemer og konflikter, der måtte opstå om løn- og arbejdsvilkår, tidligt undervejs i en byggeproces. Dialogen med entreprenørerne er forbedret, og der er stor forståelse for kommunernes krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det samme gælder dialogen med de lokale fagforeninger og arbejdsmarkedets parter i øvrigt.”

(Frank Jensen, Jacob Bundsgaard, Peter Rahbæk Juel og Thomas Kastrup-Larsen den 20. december 2016).