Information

I samarbejde med FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelser) fik BAT i 2013 udarbejdet en pjece, som giver en kortfattet og letlæselig introduktion til arbejdsklausuler.

Pjecen ”Arbejdsklausuler er kommet for at blive” fra 2017 beskriver den nyeste udvikling og diskuterer desuden behovet for lærlinge- og arbejdsmiljøklausuler.

Pjecerne kan fås ved henvendelse til BAT eller downloades her på siden.

To analyser fra september 2017 kortlægger kommuners og regioners brug af arbejds- og uddannelsesklausuler. Resultaterne kan ses her:

Cirkulære om arbejdsklausuler

I juni 2014 blev de eksisterende regler vedrørende arbejdsklausuler moderniseret og offentliggjort i et nyt cirkulære. Cirkulæret med tilhørende vejledning gør det nemmere for myndighederne at sikre, at ansatte i virksomheder, som udfører opgaver for det offentlige, arbejder under ordentlige løn- og arbejdsvilkår ved brug af arbejdsklausuler.

Nyt EU-direktiv vedtaget

Ny EU-lovgivning kan ændre fokus fra pris til kvalitet i udbud.

I Odense tjekkes arbejdsforholdene på kommunens byggepladser af en håndværker og en jurist, der baserer deres arbejde på tillid og tæt personlig kontakt til leverandørerne. Disse tre film giver en hurtig introduktion til Odense-modellen: