Lille privat bygherre (en andelsboligforening)

A/B Andelsboligforening

Dato

Vedr. xxxxx arbejdsopgave

I forbindelse med ovenstående udbud af arbejde skal det præciseres, at A/B Andelsboligforening betinger sig følgende:

  • Virksomheden, der giver bud på arbejdet, er omfattet af overenskomst mellem det relevante LO forbund og modstående arbejdsgiverorganisation. Dokumentation for medlemskab af arbejdsgiverorganisation eller for at tiltrædelsesoverenskomst er indgået fremsendes sammen med bud på arbejdet.
  • Virksomheden, der giver bud på arbejdet, forpligter sig til at udføre arbejdet i egen entreprise. Skulle det være nødvendigt at viderelicitere arbejde, kan det først ske efter, at A/B Andelsboligforening har accepteret det, og under forudsætning af, at også dette firma er omfattet af overenskomst samt udfører arbejdet i egen entreprise.

På bestyrelsens vegne
Formanden