Odense Kommunes beslutning om at indføre arbejdsklausuler – beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 29. maj 2013

Arbejdsklausuler

Det indstilles, at der indføres arbejdsklausuler i alle tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter, med mindre det strider mod gennemførelsen af opgaven.

Arbejdsklausulen bestemmer, at entreprenøren skal sikre, at de ansatte, som denne og evt. underrådgivere beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan kommunen tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Entreprenøren forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som denne beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser. Kommunen forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- og opholdstilladelser og er registreret i Registret for udenlandske tjenesteydere.

Kædeansvar
Samtidig indstilles det, at Odense Kommune indfører et kædeansvar i relevante tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter. Ved et kædeansvar er alle overordnede entreprenører ansvarlige for mangelfuld overholdelse af kollektive aftaler hos enhver af de efterfølgende underentreprenører.

For at sikre, at klausulerne bliver overholdt, er det vigtigt at have fokus på håndhævelse. Det anbefales derfor, at der indføres en tro- og loveerklæring, hvor entreprenøren med jævne mellemrum skriver under på, at kontrakten bliver overholdt. Samtidig skal der foretages stikprøver og kontroller på byggemøder.