Region Midtjyllands arbejdsklausul

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f. eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Bygherren har ret til fuldstændig indsigt i ansættelsesvilkårene for de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører anvender til at udføre arbejdet.